Αρχείο ΚΚΕ

Εμπλουτίστε το Αρχείο του ΚΚΕ

© 2016-2024 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Περιήγηση αντικείμενων (3 συνολικά)

http://172.16.1.30/files/original/6dadb7adb872dec570cabeb94bf6a021.jpg
1. Η Σοβιετική Ένωση σήμερα, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1968

2. Σύντομη μελέτη της Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ. Ζεύγου, Μπούλκες Αύγουστος 1948

http://172.16.1.30/files/original/7ca2816b0db6424fdbe7d09712f34139.jpg
1. Δίπλωμα εράνου τιμής στον Στρατή Δουλαψή γιατί προσέφερε 15.100 κορώνες στον έρανο τιμής, Γεσενίκ, Επιτροπή Εισφοράς Τσεχοσλοβακίας 30/03/1952

2-8. Εσωτερικά γραμμάτια ελληνικής κοινότητας Μπούλκες

http://172.16.1.30/files/original/722a5c4479b26a6ad268077479df46da.jpg
Εκδόθηκε στο Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας το 1948, ανάμεσα σε μια πληθώρα άλλων σχολικών, λογοτεχνικών, πολιτικών βιβλίων την περίοδο του αγώνα του ΔΣΕ .

Ετικέτες:

Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2