Αρχείο ΚΚΕ

Εμπλουτίστε το Αρχείο του ΚΚΕ

Συμβάλλετε προσφέροντας ντοκουμέντα από τη δράση του Κόμματος και του λαϊκού κινήματος. Δείτε πώς, εδώ.

Home > Επικοινωνία - Τρόποι παράδοσης υλικών

Επικοινωνία - Τρόποι παράδοσης υλικών

Την απόφασή σας να προσφέρετε αρχειακό υλικό για τον εμπλουτισμό του Ιστορικού Αρχείου του ΚΚΕ μπορείτε να υλοποιήσετε με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Πρωτότυπα ντοκουμέντα και άλλα αντικείμενα μπορούν να παραδίδονται στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Νέα Ιωνία, καθώς και στις κατά τόπους Κομματικές Οργανώσεις. Εχει ξεχωριστή σημασία για το Αρχείο του ΚΚΕ η παράδοση πρωτότυπων ντοκουμέντων ή αντικειμένων.

  2. Ψηφιακά αντίγραφα των πρωτοτύπων μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: . Παρακαλούμε τα ψηφιακά αρχεία να έχουν όνομα που να περιγράφει με σαφήνεια το περιεχόμενό τους. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που υπάρχουν εκτενείς πληροφορίες για ένα αρχειακό υλικό και δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν ως όνομα του ψηφιακού αρχείου του, να χρησιμοποιείται ως όνομα ψηφιακού αρχείου κάποιος σύντομος κωδικός και σε συνοδευτικό έγγραφο να αντιστοιχίζεται στον κωδικό η εκτενής περιγραφή του υλικού.
    Τα έγγραφα και οι φωτογραφίες μπορούν να είναι σε μορφή αρχείων εικόνας (jpg, tif, png κτλ.), ή σε μορφή αρχείων pdf, ενώ τυχόν ηχητικά ντοκουμέντα ή βίντεο στις συνήθεις μορφοποιήσεις γι αυτό το είδος ψηφιακών αρχείων (mp3, wav, mp4, avi, mkv κτλ.). Τα έγγραφα που κάθε σελίδα τους είναι ξεχωριστό ψηφιακό αρχείο, παρακαλούμε να τοποθετούνται μέσα σε φάκελο (folder). Φάκελοι είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται και για την ομαδοποίηση εγγράφων που αποτελούν μια ενότητα.
    Αν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα έχουν μεγάλο όγκο και δεν είναι εύκολο να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να παραδίδονται σε CD/DVD ή σε USB στικ μνήμης, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, ή στις κατά τόπους Κομματικές Οργανώσεις.

Για τις παραδόσεις αρχειακών υλικών και για κάθε άλλο ζήτημα ή πρόβλημα σχετικά με την προσφορά αρχειακών υλικών, παρακαλούμε επικοινωνείτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2102592111 (τηλ. κέντρο), από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες από 10 π.μ. έως 2 μ.μ.. Εφόσον πρόκειται να παραδώσετε πρωτότυπα ντοκουμέντα και άλλα αντικείμενα στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, παρακαλούμε τηλεφωνείτε πάντοτε τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα, για να ενημερώσετε σχετικά.

Κάθε προσφορά καλό είναι να συνοδεύεται από όσο γίνεται καλύτερη τεκμηρίωση του υλικού, με πληροφορίες για τον κάτοχο ή δημιουργό του υλικού, την ιστορική διαδρομή διαφύλαξης – διάσωσής του και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό γύρω απ’ αυτό. Επίσης καλό είναι να δίνονται στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο ή/και email), ώστε αν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για αναζήτηση συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεις. Οι πληροφορίες για τα αρχειακά υλικά και τα στοιχεία επικοινωνίας, παρακαλούμε να δίνονται σε γραπτή μορφή (ψηφιακού αρχείου κειμένου, έντυπη, ή - αν δε γίνεται αλλιώς - χειρόγραφη).